၆။ ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးရှင်းလင်းခြင်းနှင့် LOU

ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်ရန် သတ်မှတ်သောလျှောက်လွှာကို EDF-Mသို့မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးရှင်းလင်းချက်စာအုပ်ကို ပို့ပေးပါမည်။ သေချာဖတ်ရှု့ကာ နားလည်သဘောပေါက်ပါက သင်တို့ကျောင်းနှင့် EDF-Mကြားတွင် (Letter Of Understandings (LOU))ကို အပြန်အလှန်ရေးထိုးပါမည်။

Comments are closed.