အလယ်တန်းကျောင်းမှဆရာ/မများသို့

၁။ ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးရယူရန်အတွက်


EDF – Myanmar တွင်မှတ်ပုံတင်ရန် EDF-M Home Page မှ Join Us ကိုဝင်ရောက်ပါ။


ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားမည့်ကျောင်းသည် မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် EDF-M Home Page  မှ Join Us သို့ဝင်ရောက်၍ ဖော်ပြထားသော link ကိုနှိပ်ပါက Google Format Form ကျလာပါမည်။ ထို Form ပေါ်တွင် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကိုရေးဖြည့်ပြီး  Submit  ကိုနှိပ်၍ EDF-M သို့ လျှောက်လွှာပေးပို့ရပါမည်။


၂။ ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားနိုင်မည့် သတ်မှတ်ချက်များ

ချို့တဲ့သော မိသားစုဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးလိုအပ်နေသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ ရှိသည့်ကျောင်း ဖြစ်ရပါမည်။


၂။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်သော ကျောင်းဖြစ်ရပါမည်။ ထိုမှသာ ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားမည့် ကျောင်းများသည် EDF – M မှ Cloud ကို ပေးအပ်ပါက Cloud တွင်ရှိသော EDF – M ၏ Student’s Data တွင် ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားမည့် ကျောင်းသား၏ ဓာတ်ပုံနှင့် အချက်အလက်များကို တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါသည်။


ထောက်ပံ့ကြေးတာဝန်ခံဆရာတစ်ယောက်သတ်မှတ်ပေးနိုင်သော ကျောင်းဖြစ်ရပါမည်။ထိုမှသာ တာဝန်ခံဆရာအား တာဝန်ခံ လမ်းညွှန်စာအုပ် ကိုပေးအပ်ကာ လမ်းညွှန်စာအုပ်အတိုင်း ကျောင်းသားများကိုလမ်းညွှန်၍ ရုံးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာများကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ထို့နောက် ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းတဝက်ဖြင့် ကျောင်းထွက်ခြင်းများ မဖြစ်စေရန် လမ်းညွှန်ပေးခြင်း၊ ကျောင်းသား/ သူများ၏နေအိမ်သို့သွားရောက်လည်ပတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရပါမည်။

ငွေလွှဲသောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သော ကျောင်းဖြစ်ရပါမည်။ဥပမာ Wave Money, Mobile Banking အစရှိသော ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရပါမည်။

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ဆရာ/ဆရာမ နှင့် ကျောင်းသား/သူများ၏မိဘများပါဝင်သော ရွေးချယ်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်သော ကျောင်းဖြစ်ရပါမည်။ ထိုမှသာ ထောက်ပံ့ကြေးတွင် ပြဿနာတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်လာပါကလည်း ရွေးချယ်ရေးကော်မတီမှ အလုံးစုံတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။


၃။ ထောက်ပံ့ကြေးရရှိမည့်ကျောင်းသားရွေးချယ်ခြင်း

ထောက်ပံ့ကြေးရရှိနိုင်မည့်ကျောင်းသား/သူများ

ထောက်ပံ့ကြေး၏ရည်ရွယ်ချက်သည် အလယ်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးသည့်နှုန်းကို မြင့်တက်လာစေရန်နှင့်  ကျောင်းသား/သူ များအားလုံး အလယ်တန်းပညာ ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ထို့အတွက်ကြောင့် မူလတန်းပညာ အရည်အချင်းကို ထည့်မတွက်ပဲ ချို့တဲ့သောမိသားစုမှ ကျောင်းသား/ သူများ၊မိဘများအစုံအလင်မရှိသော ‌ကျောင်းသား/သူများ၊ မိဘမဟုတ်ဘဲ တစ်စုံတစ်ဦး၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် နေရသောကျောင်းသား/သူများအား ထောက်ပံ့ကြေးရရှိပါက ပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။


၄။ ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေး ရှင်းလင်းချက်စာအုပ်နှင့် သဘောတူညီမှု

EDF-Myanmar မှ လျှောက်လွှာများအား စီစစ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများမှ တာဝန်ခံ ဆရာ/ဆရာမများသို့ ပညာတော်သင် ထောက်ပံ့ကြေးရယူရန်နှင့် ပတ်သက်သည့် Guide Book ကို E-mail ဖြင့်ပို့ပေးပါမည်။

သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံဆရာ/ဆရာမများမှ  EDF Myanmar၏ ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေး Guide Line အားသဘောတူညီပါက Guide Book ပေါ်တွင် သဘောတူညီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး၍ E-mail  ဖြင့် EDF-Myanmar သို့ပြန်ပို့ပေးရပါမည်။


၅။ ဆရာ/ဆရာမများမှ EDF – Myanmar ၏လှုပ်ရှားမှုတွင်ပါဝင်ကြရအောင်

မည်သည့်ကျောင်းမဆို စီးပွားရေးအရ အခက်အခဲရှိသော မိသားစုများမှ ကျောင်းသား/သူများ ရှိနေပါသည်။ ဆရာ/ဆရာမတို့၏ ကျောင်းတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သောကျောင်းသား/သူများ ရှိမည်ဟုထင်ပါသည်။ ဥပမာ ချို့တဲ့သောမိသားစုတွင် မွေးဖွားလာသော်လည်း ပညာတောင်သင် ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိပါက အလယ်တန်းပညာ သင်ယူခြင်းပြီးဆုံးနိုင်ပြီး ဆက်လက်၍ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကို သင်ကြားနိုင်ကာ အနာဂတ်တွင် မိမိ၏ချို့တဲ့သောမိသားစု ဘဝတစ်ခုတည်းသာမက လူမှု့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်း တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် တစ်ခုအဖြစ် ကြီးပြင်းလာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။


ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးကို Gread-6 အတန်းမှ ကျောင်းသား/သူ (၆ ယောက်မှ ၁၀ ယောက်) အထိပေးအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်နှစ်တွင်လည်း အလားတူ ကျောင်းသား/သူသစ် (၆ ယောက်မှ ၁၀ ယောက်)ကို ဆက်တိုက် ထောက်ပံ့ကြေး ပေးမည်ဖြစ်၍ ၄နှစ်မြောက်တွင် စုစုပေါင်း (၂၄ မှ ၄၀)ယောက်အထိ ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြောရမည်ဆိုပါက (၂၄ မှ ၄၀) ယောက် အထိသော ဂျပန်လူမျိုး အလှူရှင်မှ ဆရာ/ဆရာမတို့၏ကျောင်းရှိ ကျောင်းသား/သူလေးများအား ထောက်ပံ့ကြေး ပေးအပ်မည့်ပုံစံဖြစ်လာပါမည်။


ယခုလုပ်ဆောင်မည့် ပညာတော်သင် ထောက်ပံ့ကြေးသည် ဂျပန်လူမျိုးတစ်ဦးမှ မြန်မာလူမျိုးကျောင်းသား/ သူလေး တစ်ဦးကို အလယ်တန်းပညာ ပြီးဆုံးသည်အထိ (၄ နှစ်ကြာ) ထောက်ပံ့ပေးသော “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အုပ်ထိန်းသူ” စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာ/ဆရာမတို့က မိမိတို့ကျောင်းရှိ ကျောင်းသား/သူလေးများ ပညာတော်သင် ထောက်ပံ့ကြေးရရန်အတွက်  EDF-Myanmar ၏ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ကြရအောင်။

Comments are closed.