၃။ ပါဝင်ရန်လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ

(က) စေတနာ့ဝန်ထမ်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း

အရင်ဆုံး EDF Myanmar Volunteer ကို နှိပ်ကာ မှတ်ပုံတင်ပါ။ဂျပန်နှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် လိပ်စာများကို ရေးဖြည့်ပေးပါ။ ထို့နောက် EDF-M မှ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ရရှိပါကပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) Mail ဖြင့် သိရှိလိုသည်များကိုမေးမြန်းနိုင်ခြင်း

မိမိသိရှိလိုသည်များကို  info@minsai.org သို့ Mail ပို့ပြီး မြန်မာဘာသာ၊ ဂျပန်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ တို့ဖြင့် အလွယ်တကူ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ 

(ဂ) ရှင်းလင်းပွဲများကို တက်ရောက်ခြင်း

EDF-J တိုကျိုရုံးချုပ်တွင် ရှင်းလင်းပွဲများ ပြုလုပ်သည့်အခါတွင်လည်း တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

Comments are closed.