ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူအလှူရှင်များ

ယနေ့အထိ ၃၆၀၀၀ ကျော်သော ဂျပန်အလှူရှင်များမှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးအပ်လျက်ရှိပြီး၊ ကျောင်းသား/သူတစ်ဦးစီ အလယ်တန်းပညာရေးပြီးဆုံးသည်အထိ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

ဂျပန်လူမျိုးတစ်ဦးမှ ကျောင်းသား/သူတစ်ဦးကို ထောက်ပံ့ပေးသော “အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပညာရေး ထောက်ပံ့သူ” စနစ်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များ များပြားရှုပ်ထွေးသော်လည်း အလွန်ထူးခြားသော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။

အချို့ အလှူရှင်များသည် ကျောင်းသား/သူများနှင့်တွေ့ဆုံရန် အဆိုပါနိုင်ငံများသို့သွားရောက်ခြင်း၊ မိသားစုများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပိုမိုရင်းနှီးမှုများရရှိကာ အထက်တန်း၊ တက္ကသိုလ်ပညာရေးများအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးများ ဆက်လက်ပေးအပ်ခြင်းစသည့် ပြုလုပ်မှုများလည်းရှိပါသည်။

ထို့အပြင် စာကြည့်တိုက်၊ သင်ထောက်ကူများ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ ကျောင်းသားများအရွယ်ရောက်ချိန်တွင် မင်္ဂလာဆောင်တက်ရောက်ခြင်းစသည့် ဆက်ဆံရေး တိုးတက်မှုများလည်းရှိပါသည်။

Comments are closed.