၈။ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် နောက်ပိုင်းပညာရေးထောက်ပံ့မှု

တခြားနိုင်ငံများတွင် ကျောင်းသား/သူများနှင့်အလှူရှင်များ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်မှုများကြောင့် အလယ်တန်းကျောင်း ပြီးဆုံးအောင်ထောက်ပံ့နိုင်သည့် အပြင် အထက်တန်း ၊ တဣသိုလ် ပြီးဆုံးသည်အထိ ပညာသင်စရိတ်များကို ထောက်ပံ့ပေးသော အနေအထားများလည်း ရှိပါသည်။

နောက်ပိုင်းပညာများ ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ကာ မြင့်မားသော နည်းပညာများကို သင်ယူ၍ ကောင်းမွန်သော လစာများဖြင့် ဂျပန်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသော သူများလည်း များစွာရှိပါသည်။

တနည်းအားဖြင် ဗဟုသုတများ နည်းပညာများကို လေ့လာသင်ယူကာ သာမန်အလုပ်မှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ နောက်ပိုင်းလူငယ်များ ပညာအရည်အချင်းမြင့်မားလာစေရန်မှာ အလွန်လိုအပ်ပါသည်။

Comments are closed.