၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် (၁၇-၁၁-၂၀၂၃) & (၂၃-၁၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့များတွင် ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် သန်လျင်မြို့နယ်ရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများသို့သွားရောက်၍ အလယ်တန်းကျောင်းသား/သူလေးများကို (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ပညာသင်နှစ်အတွက်…

Read more