၂။ လျှောက်ထားနိုင်သည့်သတ်မှတ်ချက်များ

(က) ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့် အလယ်တန်းကျောင်းပြီးဆုံးသည့်ကျောင်းသားမှ ဆန္ဒရှိသောကျောင်း

ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော ကျောင်းပြီးဆုံးသွားသော ကျောင်းသားထံမှ အကြောင်းကြားကာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးရန်အတွက် ရံပုံငွေ စုဆောင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေလိုသော ဆန္ဒရှိသော အနေအထားတွင် အောက်ပါ သတ်မှတ််ချက်များကို ပြင်ဆင်ထားကာ EDF-Mတွင် မှတ်ပုံတင်ပါ။
သေချာပေါက် ကျောင်းပြီးဆုံးသွားသော ကျောင်းသားသည် ပူးပေါင်းကာ ဂျပန်၏ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူကို ရှင်းပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါလား။

(ခ) စီးပွားရေးအရဆင်းရဲသော မိသားစုဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးလိုအပ်နေသော ကျောင်းသားရှိနေသောကျောင်း

အခြေခံအားဖြင့် အစိုးရကျောင်းတွင် စီးပွားရေးအရကျပ်တည်းသောမိသားစုမှ ကျောင်းသားရှိနေသော ကျောင်းဖြစ်ပြီး ထောက်ပံ့ကြေးရရှိပါက အလယ်တန်း ကျောင်းဆက်တက်ခြင်းနှင့် ကျောင်းပြီးဆုံးနိုင်ရန် အလားအလာရှိသောကျောင်းသားများရှိသောကျောင်း

(ဂ) အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်သောကျောင်း

ဤအရာသည် လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်သောကျောင်းဖြစ်ရပါမည်။ EDF-Mတွင် ကျောင်းအသီးအသီးသည် IDကို ပေးအပ်ကာ Cloudတွင်ရှိသော EDF-M၏ Student’s Dataတွင် ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မည့်ကျောင်းသား၏ အချက်အလက်များနှင့် ကျောင်းသား၏ ဓာတ်ပုံကို တင်ပေးနိုင်စေရန်အတွက် စာတိုက်ကပို့ပါက အချိန်ကြာပြီး အလုပ်တွင်လည်း ကြန့်ကြာသည့်အပြင် အမှားများလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ တဖန် ကုန်ကျစရိတ်လည်း ရှိပါသည်။

(ဃ) ထောက်ပံ့ကြေးတာဝန််ခံဆရာကို သတ်မှတ်တာဝန်ပေးနိုင်သောကျောင်း

၁။ ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာများကို အဆင်ပြေစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် ထောက်ပံ့ကြေးတာဝန်ခံဆရာကို တာဝန်ပေးအပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ တာဝန်ခံဆရာသည် IDနှင့် တာဝန်ခံလမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ပေးအပ်ပါမည်။ လမ်းညွှန်စာအုပ်အတိုင်း ကျောင်းသားများကို လမ်းညွှန်ကာ ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာများကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

၂။ နောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သော ကျောင်းသားများ ကျောင်းတစ်ဝက်ဖြင့် ကျောင်းနားခြင်းများ မဖြစ်စေရန်လည်း ကျောင်းသားများကို လမ်းညွှန်ရပါမည်။

(င) ငွှေလွှဲရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကျောင်း

ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သူသည် EDF-Jသို့ ငွေကိုလှူးဒါန်းကာ EDF-Jမှ EDF-Mသို့ငွေလွှဲကာ EDF-Mသည် ကျောင်းအသီးသီးသို့ ထောက်ပံ့ကြေးများကို ငွေလွှဲမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ကျောင်း။

Comments are closed.