၃။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးခြင်း

၁။ ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မည့်ကျောင်းလျှောက်လွှာမှတ်ပုံတင်ခြင်း

ထောက်ပံ့ကြေးရရှိလိုသောကျောင်းသည် ပထမဆုံး (ပါဝင်မည်) ဟုဆိုသော pulldown menu တွင် အလယ်တန်းကျောင်းမှတ်ပုံတင်ပြီး လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ရေးဖြည့်ပြီးသည့်နောက်တွက် EDF-Mတွင် လျှောက်လွှာပေးပို့ကာ လျှောက်ထားရပါမည်။ လျှောက်ထားရမည့်အကြောင်းအရာအကြမ်းဖျင်းမှာ အခြေခံကျသောအချက်အလက်များဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားပြီးနောက်တွင် LOU (Letter of Understanding) နှင့် EDF-Tထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်သည့် လမ်းညွှန်စာအုပ်နှင့် Student ‘s Data Base တွင် ချိတ်ဆက်ကာ IDကို ပေးပို့ပါမည်။

၂။ ကျောင်း၊ကျောင်းသားအချက်အလက်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးခြင်းများ

လျှောက်လွှာအပြင် မေးလ်ဖြင့် ထောက်ပံ့ကြေးတွင် လိုအပ်သောအနေအထားများကို အကြောင်းကြားပေးပါ။ ပထမနှစ် ထောက်ပံ့ကြေးသည် အလယ်တန်း ပထမနှစ် တက်လာမည့်ကျောင်းသားလေးများကို ဦးတည်သည့်အတွက် မူလတန်းတာဝန်ခံဆရာမှ အချက်အလက်များကလည်း အလွန်ပင်အထောက်အကူဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါသည်။

မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်တွက် မေးလ်ဖြင့်လက်ခံပါမည်။ အဘယ့်ကြောင့်သင့်၏ သတင်းအချက်များသည် အကျိုးရှိပါသနည်းဟုဆိုပါက သင့်ကျောင်းမှာ အလယ်တန်းပညာကိုသင်ယူကျောင်းပြီးဆုံးသွားသော လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည် မြန်မာလူမျိုးသည် အစွမ်းကုန် ကုမ္မဏီမှ လူများ၊ ဂျပန်လူမျိုးမိတ်ဆွေများအား သတင်းအချက်အလက်ပေးကာ ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သော်လည်း မင်းဆိုင်းစင်တာမှလည်း SNSဖြင့် များစွာသော ဂျပန်လူမျိုးများအား ဖိတ်ခေါ်ပါမည်။

ဗီဒီယိုများလည်း အတူတကွ ပို့ပေးပါက EDF-J၏ မေးလ်မဂ္ဂဇင်များတွင်လည်း သင့်ကျောင်းရှိ ကျောင်းသားလေးများ၏ ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်နိုင်စေရန် လူများကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါသည်။

Comments are closed.