၁။ ဆက်ဆက်လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ပါ

မည်သည့်ကျောင်းမဆို စီးပွားရေးအ၇ အခက်အခဲရှိသော မိသားစုများမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများ ရှိနေမည်မှာ ကမ္ဘာရှိ သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကျောင်းတွင်လည်း ထိုကဲ့သို့သော ကျောင်းသားသည်ရှိမည်ဟုထင်ပါသည်။

ဉပမာဆင်းရဲသောမိသားစုတွင် မွေးဖွားလာသော်လည်း ပညာတောင်သင်ထောက်ပံ့ကြေးရရှိပါက အလယ်တန်း ပညာသင်ယူခြင်းပြီးဆုံးနိုင်ပြီး ဆက်လက်ပြီးအဆင့်မြင့်ပညာရေးကို သင်ကြားနိုင်ကာ အနာဂတ်တွင် မိမိ၏ဆင်းရဲသောမိသားစုဘဝတစ်ခုတည်းသာမကာ လူမှု့အဖွဲ့အစည်း အတွက်လည်း တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ကြီးပြင်းလာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်တော်တို့သည် ရမှတ်ကောင်းမွန်မှုကို အဓိကထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေးအရအဆင်မပြေသော ဆင်းရဲသော ကလေးငယ်များ၏ ပညာတော်သက်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်နိုင်ရေးကို လုပ်ကိုင်ချင်ပါသည်။ ဒီပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးသည် ဂျပန်လူမျိုးတစ်ဦီးမှ မြန်မာလူမျိုးကျောင်းသားလေးတစ်ဦးကို အလယ်တန်း ၄နှစ်ကြာ အလယ်တန်းပြီးဆုံးသည်အထိ ထောက်ပံ့ပေးသော အပြည်ပြည်ဆိုင်သော အုပ်ထိန်းသူစနစ်ဖြစ်ပါသည်။

ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ပထမဆုံးနှစ် အလယ်တန်း ပထမနှစ်ကို ၆ယောက်မှ ၁၀ယောက်အထိ ထောက်ပံ့ကြေးကို မျှော်မှန်းထားပါသည်။ ဒုတိယမြောက်နှစ်တွင်လည်း အလားတူ ကျောင်းသားသစ် ၆ယောက်မှ ၁၀ယောက်ဖြင့် ဆက်တိုက် ထောက်ပံ့ကြေးကို အလယ်တန်းမှ ၂နှစ်အတွက် ၆ မှ ၁၀ စုစုပေါင်း ၁၂မှ ၂၀အထိ ဖြစ်လာပါမည်။ ၄နှစ်မြောက်တွင် စုစုပေါင်း ၂၄မှ ၄၀အထိ ထောက်ပံ့ကြေးကို ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ပြောရမည်ဆိုပါက ၂၄ မှ ၄၀ ယောက်အထိသော ဂျပန်လူမျိုးမှ သင့်ကျောင်းမှ ကျောင်းသားလေးများအား ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်မည့်ပုံစံဖြစ်လာပါမည်။

ထောက်ပံ့ကြေးအပြင်လည်း ကျွန်တော်တို့သည် အခြားသော အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းများကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။ သို့သော် အစပထမပိုင်းတွင် ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးမှ စတင်ပါသည်။ ဆက်ဆက် စိတ်ဝင်စားမှုရှိသော ကျောင်းများသည် EDF-M သို့ဆက်သွယ်ပါ။

Comments are closed.